Az Apostoli Katolikus Egyház rövid ismertetője

 

Az igaz Apostoli Egyház (nevezhetjük Jézus Krisztus Egyházának, vagy a Megmaradtak Egyházának, vagy akár a Végidő Egyházának) a Szentlélek munkája által áll össze, és felekezettől függetlenül gyűjti egybe a hívőket. Egy lelki egység, mintsem egy világi szervezet, szekta vagy felekezet. Teljesen non-profit, független minden világi intézménytől vagy vallási felekezettől, úgymond egyház az egyházakon belül vagy azok között. Célja, hogy egyesítsen, és semmiképpen sem az, hogy szétszakítson, felaprózzon. Ezért nevezzük „katolikusnak”, azaz egyetemesnek.

Alapelve, hogy Jézus Krisztus, ígéretéhez híven vissza fog jönni az emberek közé. Ezen esemény pontos idejét csak az Úr tudja előre, de a történelmi események sorrendje (lásd a honlapon közzétett Az idők tanúja című könyvben) arra enged következtetni, hogy ez az idő közeleg, valószínűleg még a mi generációnk tanúja lesz az ígéret beteljesedésének.

Miért „Apostoli” ez az egyház? Az Apostoli Katolikus (=Egyetemes) Egyház tükrözi azt a struktúrát, ahogyan a kezdeti, Jézus által kiválasztott, Szentlélekkel telt apostolok építették föl Jézus Egyházát, amit ma Kereszténységnek hívunk. Ezt a megújult lelki egyházat is Isten kiválasztott emberei, azaz a végidő 12 apostola kell, hogy vezesse. Az apostolok Isten eszközei, hogy a hívőket egybegyűjtse és felkészítse a „Menyasszonyt” (a világ) a „Vőlegény” (Krisztus) érkezésére. Minden Kereszténynek imádkoznia kell, hogy az Úr elküldje apostolait. Az apostolok bármely felekezet bölcsőjéből jöhetnek, és meg kell, hogy kapják az Úr közvetlen utasításait a megfelelő időben. A hívők feladata, hogy elmélyüljenek hitükben, maradjanak a felekezetükben, amíg Krisztus az apostolokon keresztül máshogy nem rendelkezik, valamint tájékozódjanak az Apostoli Egyház felől.

Mi szükség van egy ilyen egyházra a működő felekezetek mellett? Az Apostoli Katolikus Egyház lelki tagjai egy olyan egységet alkotnak, amelybe nem férkőzhet be semmilyen világi elhajlás, kapzsiság, önzőség, fanatizmus, minthogy az egyház feje maga Jézus Krisztus, és ami a vezetőket (apostolokat) és a tagokat összetartja, vezeti és táplálja, az a hit, Isten és egymás szeretete, valamint a Szentlélek.

Ezen oldal arra hivatott, hogy segítséget nyújtson azoknak, akik keresik az igazságot, és megerősítést várnak Krisztusba vetett hitükben. Kérjük a Kedves Olvasót, hogy szeretetteljesen, nyitottan, előítéletek nélkül kezdjen hozzá az oldal böngészéséhez.

 

Néhány szó az alapítványról és kiadványainkról

 

Az Apostoli Katolikus Alapítvány (Apostolic Catholic Foundation Inc.) az Apostoli Katolikus Egyház (Apostolic Catholic Church), más néven a Megmaradtak Egyháza (Church of the Remnant) világi segédszervezete, egy bejegyzett, non-profit alapítvány, amely a kiadványok megjelenését és az apostoli katolikus hit hirdetését hivatott szolgálni. Egyik fontos kiadványunk, amely a végidő problémakörét taglalja, Az idők tanúja c. könyv, a honlapon olvasható. Bármilyen kérdést és hozzászólást szívesen várunk.

 

Várjuk az Urat, aki eljön, és összegyűjti az Ő Népét!